Studentorkestrar i Sverige

PLATS NAMN WEBBPLATS
Sverige Riks-SMASK http://www.rikssmask.se/
  SOF 2011 http://sof11.se/
  STORK 2010 http://www.stork2010.com/hem/
     
Malmö Pulpahornen, Kofferdamerna och Bitewings http://pulpahornen.se/
     
Lund Academimusiccorpset Bleckhornen http://www.bleckhornen.org/
  Bleckhornsacademien http:bleckhornsacademien.se
  Bleckhornens vänner http:bleckhornsacademien.se
  Musikalliansen Alte Kamereren och Kamrérbaletten http://altekamereren.org
  Ältere Kamereren http://aelterekamereren.org/
     
Karlskrona Vågspelet – Studentorkestern i Karlskrona  
     
Halmstad StudentOrkestern Salmonikerna http://salmonikerna.webs.com/
  Laxblecket http://sv.wikipedia.org/wiki/Laxblecket
     
Växjö Isterbandet och baletten Fläskleggen http://www.isterbandet.se/
     
Göteborg AllianceOrchestret http://www.tfcs.chalmers.se/alliancen/
  Borrswängarne http://www.odontologi.gu.se/studweb/borrsv.html
  Chalmers Barockensemble http://www.chalmersbarockensemble.se/
  Chalmersbaletten http://www.baletten.chs.chalmers.se/
  Inälfvorna http://www.hvs.gu.se/Studiesocialt/Corpser/Inalfvorna/
  KHMMC Blåshjuden http://www.blashjuden.se/
  Mistluren http://www.myspace.com/mistluren
  Mistlåhren http://www.mistlahren.blogspot.com/
  Munwedret http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=18210296749
  Patriciabaletten http://www.patricia.ffs.gu.se/
  Tandkötten http://www.of.gu.se/Foreningen/Utskott/Tandkotten/
  Tongångarne http://www.tongangarne.se/
     
Jönköping Utblås1  
     
Linköping LiTHe Blås och Blåsyran http://www.litheblas.org/index-real.php
  Lusen Big Band http://www.lusen.studorg.liu.se/
     
Örebro Studentorkestern Schwamparna http://www.schwamparna.se/
     
Stockholm Blåslaget och Dragplåstret http://blaslaget.se/hemsidan.php
  Kårsdraget och Kårsetten http://www.karsdraget.nu/index.php
  Mercblecket och Efterfrågekurvorna http://mercblecksreunion.wordpress.com
  Osquar Mutter och Omletten http://www.myspace.com/osquarmutter
  Promenadorquestern http://pq.for.ths.kth.se/
  Skalärmusikkåren och Skaletten www.smusk.nu
     
Uppsala ab Kruthornen och Letta Gardet http://www.khlg.se/
  Attraktionsorkestern och Attrapperna http://www.attra.nu/
  Diffraktionsbandet http://www.diffraktionsbandet.se/
  Glasblåsarna http://www.smalands.nu/default.asp?sc=page&pid=35&katid=4
  Glansbandet http://www.glansbandet.se/
  Hornboskapen http://www.hornboskapen.com/
  Kulturföreningen Dragskåpet och Dragetten http://www.dragskapet.se/
  SiGHstinska Kapellet http://www.ghnation.se/foreningar/Sighsten
  Svenska Showorkestern Phontrattarne http://www.phontrattarne.com/
  Tupplurarna http://www.tupplurarna.se/
  Wermeslaget och Benwermarna http://sv.rilpedia.org/wiki/Wermeslaget
  Wijkmanska Blecket http://www.blecket.org/
  Östgöta nationskapell http://ostgotanation.se/foreningar/kapellet
     
Gävle Geflabandet http://www.midgardhig.se/pages.asp?PageID=150&MenuID=118
     
Sundsvall Gjallarhornen http://www.facebook.com/group.php?gid=325683279415
     
Östersund Republikorkestern i Östersund  
     

 
Umeå Snösvänget och Sparketten http://www.acc.umu.se/~snow/
     
Luleå Luhrarne http://www.luhrarne.com/
     
PLATS NAMN WEBBPLATS
Sverige Riks-SMASK http://www.rikssmask.se/
  SOF 2011 http://sof11.se/
  STORK 2010 http://www.stork2010.com/hem/
     
Malmö Pulpahornen, Kofferdamerna och Bitewings http://pulpahornen.se/
     
Lund Academimusiccorpset Bleckhornen http://www.bleckhornen.org/
  Bleckhornsacademien http:bleckhornsacademien.se
  Bleckhornens vänner http:bleckhornsacademien.se
  Musikalliansen Alte Kamereren och Kamrérbaletten http://altekamereren.org
  Ältere Kamereren http://aelterekamereren.org/
     
Karlskrona Vågspelet – Studentorkestern i Karlskrona  
     
Halmstad StudentOrkestern Salmonikerna http://salmonikerna.webs.com/
  Laxblecket http://sv.wikipedia.org/wiki/Laxblecket
     
Växjö Isterbandet och baletten Fläskleggen http://www.isterbandet.se/
     
Göteborg AllianceOrchestret http://www.tfcs.chalmers.se/alliancen/
  Borrswängarne http://www.odontologi.gu.se/studweb/borrsv.html
  Chalmers Barockensemble http://www.chalmersbarockensemble.se/
  Chalmersbaletten http://www.baletten.chs.chalmers.se/
  Inälfvorna http://www.hvs.gu.se/Studiesocialt/Corpser/Inalfvorna/
  KHMMC Blåshjuden http://www.blashjuden.se/
  Mistluren http://www.myspace.com/mistluren
  Mistlåhren http://www.mistlahren.blogspot.com/
  Munwedret http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=18210296749
  Patriciabaletten http://www.patricia.ffs.gu.se/
  Tandkötten http://www.of.gu.se/Foreningen/Utskott/Tandkotten/
  Tongångarne http://www.tongangarne.se/
     
Jönköping Utblås1  
     
Linköping LiTHe Blås och Blåsyran http://www.litheblas.org/index-real.php
  Lusen Big Band http://www.lusen.studorg.liu.se/
     
Örebro Studentorkestern Schwamparna http://www.schwamparna.se/
     
Stockholm Blåslaget och Dragplåstret http://blaslaget.se/hemsidan.php
  Kårsdraget och Kårsetten http://www.karsdraget.nu/index.php
  Mercblecket och Efterfrågekurvorna http://mercblecksreunion.wordpress.com
  Osquar Mutter och Omletten http://www.myspace.com/osquarmutter
  Promenadorquestern http://pq.for.ths.kth.se/
  Skalärmusikkåren och Skaletten www.smusk.nu
     
Uppsala ab Kruthornen och Letta Gardet http://www.khlg.se/
  Attraktionsorkestern och Attrapperna http://www.attra.nu/
  Diffraktionsbandet http://www.diffraktionsbandet.se/
  Glasblåsarna http://www.smalands.nu/default.asp?sc=page&pid=35&katid=4
  Glansbandet http://www.glansbandet.se/
  Hornboskapen http://www.hornboskapen.com/
  Kulturföreningen Dragskåpet och Dragetten http://www.dragskapet.se/
  SiGHstinska Kapellet http://www.ghnation.se/foreningar/Sighsten
  Svenska Showorkestern Phontrattarne http://www.phontrattarne.com/
  Tupplurarna http://www.tupplurarna.se/
  Wermeslaget och Benwermarna http://sv.rilpedia.org/wiki/Wermeslaget
  Wijkmanska Blecket http://www.blecket.org/
  Östgöta nationskapell http://ostgotanation.se/foreningar/kapellet
     
Gävle Geflabandet http://www.midgardhig.se/pages.asp?PageID=150&MenuID=118
     
Sundsvall Gjallarhornen http://www.facebook.com/group.php?gid=325683279415
     
Östersund Republikorkestern i Östersund  
     

 
Umeå Snösvänget och Sparketten http://www.acc.umu.se/~snow/
     
Luleå Luhrarne http://www.luhrarne.com/
     
 

Leave a Reply