PUB-träff och årsmöte 5 maj

BV-logoHärmed kallas alla medlemmar till 2016 års årsmöte i Bleckhornens vänner torsdagen den 5 maj 2016 kl. 15:30 på puben John Bull på Bantorget i Lund.

Alla är välkomna men för att ha rösträtt måste man före årsmötets början ha betalat 2015 års medlemsavgift om 200 kronor. Om ni inte har betalat medlemsavgiften för vare sig 2015 eller 2016, kan ni spara mycket energi på att betala båda årsavgifterna samtidigt i stället för att behöva gör två separata inbetalningar av samma belopp eftersom vi inte har höjt medlemsavgiften. Bankgironumret är 5171-7627 och betalningen går då till ”Blekhornens vänner”.

FJÅNG!

/§28

 

Leave a Reply