IN MEMORIAM

Detta minnesord publicerades i Sydsvenskan i dag den 12/7 2015.

11 Mats Falk

Mats Falk.

Som tidigare meddelats har Mats Falk avlidit efter en tids sjukdom. Han sörjs närmast av familj och syskon. Han blev 75 år. Mats växte upp i Lund och tog studenten på Katedralskolan. Sedan utbildade han sig till läkare i Lund och blev distriktsläkare i Växjötrakten. Mats var också musiker och kompositör. I skolan började han spela cello. Som student blev han nästan omgående dirigent för Academimusiccorpset Bleckhornen under första hälften av 1960-talet. Han reformerade Corpset och krävde större spelskicklighet. Han upplöste orkestern och man fick provspela sig in igen. Vad vi minns var det bara Bengt Lörstad som klarade detta. Alla blev dock åter antagna. Arren gjordes roligare för att publiken skulle skratta med istället för åt orkestern. Mats kunde skämta i Hoffnungsk anda och komponerade t ex Duo för soloklarinett tillägnad vår stjärnklarinettist Leif Svensson. Men den var omöjlig att spela, åtminstone på klarinett.

När Mats flyttade till Småland inledde han sin bana som kompositör. Hans musik framfördes både på konserter och i radio. Mats gav i flera intervjuer sin syn på läkaryrket. Han hade lätt för att hitta även det roliga i patient-doktorrelationen. Mats var en mästare i ”Stå upp” långt innan begreppet fanns. Vid sina frekventa framträdanden använde han ett komiskt göingskt idiom för sina lapidariska skämt som voro legio. Det är frestande att dra någon av Mats bästa historier men vi låter honom själv göra det i sin himmel för dom som redan är där.

För Bleckhornens vänner

Eric Cordesius                  Hans Pedersen Dambo


 

Leave a Reply