Archive for februari, 2016

Nästa PUB-träff torsdagen den 3 mars

Öl
Välkomna till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen i varje månad
kl. 16:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund!

 

Nästa PUB-träff torsdagen den 4 februari

ÖlVälkomna till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen i varje månad
kl. 15:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund!

§28