Archive for januari, 2015

God fortsättning på det nya året…

…skapar du framför allt genom att redan nu betala in medlemsavgiften om minst 200 konor till Bleckhornens vänners bankirokonto 5171-7627. 

Därigenom bidrar du till föreningens möjligheter att fullfölja vår tradition att vid årets julkonsert dela ut ett eller flera stipendier till förtjänta aktiva musikanter i Academimusiccorpset Bleckhornen.

Detta ger dig också rätten att på ditt visitkort titulera dig Kulturmecenat i Lund samt att vid årets julkoncert få en garanterad plats på första parkett.

 

Årets bästa PUB-träff

Den 1 januari avhölls 2015 års första PUB-träff. Detta var utan tvekan årets allra bästa PUB-träff, tyckte alla som var där…

…på Restaurang Tatung eftersom grannen John Bull hade stängt.

Här en bild på alla närvarande (#36 och #28): PUB-2015-01-01