Archive for december, 2014

2015 års första PUB-träff torsdagen den 1 januari (Nyårsdagen)

Öl

Välkommen
kl. 15:30
till John Bull
vid Bantorget
i Lund!

 

Bleckhornens julkonsert 2014 – en subjektiv recension

På Luciadagen 2014 avhöll Academimusiccorpset Bleckhornen sin 50-årsjubilerande julkoncert i Akademiska Föreningens stora sal.

Julkoncerten hade detta år titeln The Meaning of Fjång och varade en bra stund med paus i mitten. Den innehöll åtskilliga nummer, varav det roligaste var gästtubasolistens bejublade extranummer.

Min bedömning av koncerten är:
Fantastisk Fjång, Kolossal Kraft, Djupdykande Dynamik, Magnifika Musikanter, Skickliga Solister, Ball Balett, Korrekt Könskvotering, Saknad Sousa (160), Häpnadsväckande Hoffnungbrist.

Sammanfattning: Ni är bättre nu än vi då, men vi var roligare då än ni nu!

Som ordförande i Svenska Sousasällskapet ser jag det som en allvarlig blunder att Corpset inte hyllade sin förste hedersmedlem John Philip Sousa som fyllt 160 år i år – en i sanning aktningsvärd ålder.

För att åtgärda Hoffnungbristen som förmodligen beror på att tidigare generationer Bleckhorn misslyckats med att vidarebefordra denna tradition till yngre generationer.

Eftersom Corpset har skickliga arrangörer föreslås ett studium av sidan http://bleckhornsacademien.se/?page_id=54 som kan tjäna som inspiration för ett återupplivande av Hoffnung-andan. Här avspeglas också Corpsets musikaliska utveckling genom åren liksom inspelningsresursernas förbättring.

Vid tangentbordet
#28 Hans Pedersen Dambo

 
 

Bleckhornsacademiens stipendium 2014

Vid årets julkonsert delade Bleckhornens vänners ordförande #36 Eric Cordesius ut Bleckhornsacademiens stipendium om 5 000 kronor till ett förtjänt aktivt Bleckhorn.
Stipendium 2014

Stipendier har med få avbrott delats ut vid julkonserterna sedan år 2000  till ett sammanlagt belopp av 50 000 kronor.
Stipendiebeloppen har ingen koppling till stipendiaternas kvalifikationer utan är helt beroende av influtna medlemsavgifter.

Stipendiater genom åren

2014              5 000:-     # 430 VICTOR GYLLING

Motivering:
Victor har under sina år i Corpset visat sig aktiv och engagerad bland annat genom att ta på sig poster så som kassör, sexmästare & stämledare. Han håller koll på nya och gamla vad som ska göras och vad som har gjorts. Ofta när man kommer på saker som bör göras så har Victor redan gjort det med bravur!

2013              5 000:-     # 428 ERIK BJÖRLING

Motivering:
För att han alltid ställer upp och arbetar i det tysta.
“Vad stort sker, det sker tyst”

2012              5 000:-     # 422 JOHN KARLSSON

Motivering:
För att i alla verksamhetsdelar visat stort engagemang och ansvarstagande och som med skärskådande blick bakåt för riktning framåt, musikaliskt tagit Corpset in i 2010-talet.

2011              5 000:-     # 416 LISA HELLMAN

Motivering:
För sina storartade insatser för AMC Bleckhornens bästa under krävande tider och ett engagemang sällan skådat belönas Ordförande em. Lisa Hellman till Bleckhornens vänners stipendium 2011. Året 2010-2011 har AMC Bleckhornen upplevt ett av sina mest lyckade år. Detta är till en mycket stor del Lisas förtjänst.

2010              4 000:-     # 385 Laura Malek

2008             3 000:-     # 345 Lisa Palm

Motivering:
Lisa Palm belönas för sin beredvillighet att ställa upp för Bleckhornen i olika positioner och visad organisationsförmåga, engagemang, spelglädje och social kompetens.

2008             3 000:-     # 364 Anna Lindholm

Motivering:
Anna har som musiker, arrangör och dirigent aktivt bidragit med sin musikaliska begåvning till att hålla Bleckhornens musikaliska standard på en hög nivå.

2007              5 000:-     # 312 Henrik Olin

Motivering:
Henrik Olin belönas för lång och trogen tjänst, ofelbar spelglädje i stora som små sammanhang, ekvilibristik i de mest krävande tonkaskader och en ohejdbar förmåga att förgylla även allvarliga opus enligt Bleckhornens motto: stå stark – blås hårt.

2006              5 000:-     # 362 Louise Högborg

Motivering:
Louise Högborg har med sin stora entusiasm, musikaliska talang och sitt glada humör bidragit att inspirera och leda Academimusiccorpset Bleckhornen mot nya musikaliska framgångar i enlighet med Bleckhornens traditioner att blanda ett lättsamt skämtlynne med en god musikalitet.

 2006              5 000:-     # 325 Love Johansson

Motivering:
Love Johansson har som arrangör och trombonist tillfört Academimusiccorpset Bleckhornen viktiga bidrag till dess musikaliska framgångar. Han har aldrig tvekat att med sin goda organisationsförmåga lösa många praktiska problem i syfte att föra ut Bleckhornens musikaliska budskap till en alltmer växande publik.

2004              1 500:-     # 316 Daniel Kronman

Motivering:
Daniel Kronman har tilldelats Bleckhornsacademiens stipendium för sina insatser som musikant, dirigent och arrangör. Han har bidragit till att utveckla och förmedla Bleckhornens unikt musikaliska traditioner till nya medlemmar och en trogen publik, allt enligt Bleckhornens motto: stå stark – blås hårt.

2004              1 500:-     # 262 Ralf-Ola Ljungberg

Motivering:
Ralf-Ola Ljungberg har tilldelats årets jubelstipendium till John Philip Sousas minne med anledning att det i år är 150 år sedan J P S´s födelse. Ralf-Ola är en trotjänare i såväl musiken som i styrelsearbetet och har skapat och uppdaterat Bleckhornens hemsida med tillhörande Blindtarm, allt enligt Bleckhornens motto: stå stark – blås hårt.

2003                750:-      # 318 Petra Mellbrand

Motivering:
Petra Mellbrand har med entusiasm, talang och ett oförtröttligt arbete bidragit att utveckla Academimusiccorpsets balett som sätter glans på Academimusiccorpset Bleckhornens framträdanden.

 2003                750:-     # 327 Elin  Mellbrand

Motivering:
Elin Mellbrand har med entusiasm, talang och ett oförtröttligt arbete bidragit att utveckla Academimusiccorpsets balett som sätter glans på Academimusiccorpset Bleckhornens framträdanden.

2002              1 500:-     # 310 Robin Larsson

Motivering:
Robin Larsson har genom sin musikalitet, skicklighet som arrangör och goda ledaregenskaper bidragit till att höja Academimusiccorpsets musikaliska nivå och verkat i enlighet med Academimusiccorpsets motto: Stå stark – Blås hårt!

2001              1 500:-     # 266 Elisabeth Åstrand

Motivering:
Elisabeth Åstrand har som dirigent och arrangör lämnat förtjänstfulla bidrag till att utveckla Academimusiccorpset Bleckhornen till den höga musikaliska nivå som manifesteras vid de årliga konserterna i Lundagård den 1 maj och vid Julkonserterna enligt Academimusiccorpsets motto: Stå stark – blås hårt.

2000              1 500:-     # 160 Sixten Rehbinder

Motivering:
Sixten Rehbinder har under många år på ett oförtrutet och självuppoffrande sätt verkat i enlighet med Academimusiccorpsets motto: Stå stark – blås hårt.

 

Hyllningstal till julkoncerterna

Efter stipendieutdelningen i julkoncertens andra akt höll #28 Hans Pedersen Dambo ett tal om bakgrunden till julkoncerterna och läste därefter upp ett telegram från dirigenten vid urjulkoncerten, #61 Mats Falk, som var förhindrad att närvara vid jubileumskoncerten:

En dag för 51 år sedan höstterminen 1963 satt Bleckhornens dåvarande styrelse, taktpinnevirtuosen, cellisten och kompositören #61 Mats Falk, den nu hädangångne multiinstrumentalisten, mästerarrangören och trädgårdsslangblåsaren #55 Bo ”Benny” Fagerström och jag själv #28 euphonist på mitt studentrum och lyssnade på en LP-skiva jag funnit på Gleerups då ännu existerande musikavdelning. ”Detta ska hädanefter bliva vår musik”, utbrast vi unisont. Musiken var ”The Hoffnung Astronautical Music Festival 1961” i The Royal Festival Hall i London till minnet av den 1959 bortgångne tubaisten Gerhard Hoffnung. Han hade länge arrangerat konserter fyllda med musikalisk humor. På skivan fanns t.ex. Barberaren i Darmstadt och Beethovens fjärde Leonoraouvertyr av tre. Denna var mer Beethovensk än Beethovens egen musik. Vår entusiasm ledde till beslutet att det nu var dags att vända ett blad i Bleckhornens historia och domptera publiken att från och med nu skratta med oss i stället för åt oss. Sålunda påbörjades planerandet för Bleckhornens allra första julkonsert 1964. Hela denna urjulkonsert och mycket mera finns fritt tillgängligt på Bleckhornsacademiens hemsida http://bleckhornsacademien.se   Att vända ett blad har sedan dess blivit ett välanvänt uttryck under 2000-talet.   Tyvärr måste jag meddela att vår allra förste julkonsertsdirigent #61 Mats Falk är förhindrad av sjukdom att hålla det tal jag håller i min hand, men för fem minuter sedan fick jag det i telegramform att läsa upp i hans ställe:

—————————————————————

Bleckhornsordförande, vördade dirigenter och högt ärade bleckhorn! Tyvärr måste jag konstatera att jag på grund av sjukdom ej kan närvara vid detta 50-årsjubileum. Jag får trösta mig med att jag fick dirigera den första julkonserten om vilken #42 Stig Bäckström med respekt i rösten sade, när vi på darrande knän stegade upp för mittgången i Lunds Universitets aula: “Det är så här man skriver musikhistoria”. Ett uttalande som gått till historien, för Bleckhornens julkonserter är i sanning historiska.  Stig Bäckström har också formulerat doktrinen: “All musik som kräver elektrisk ström borde förbjudas”. Till corpsets alla lysande julkonserter och alla lysande medlemmar från förr och nu vill jag på Bleckhornsacademiens bekostnad få donera en förstoring av det oförglömliga ögonblick då corpset genomgick metamorfosen från unisont och lätt barbariskt bleckblås till musikaliska och skickliga blåskammarmusiker i frack med ett förfinat sinne för musikalisk humor väl bevarat. Konserten föregicks av provspelningar där medlemmarna betygsattes med 22 poäng som maximum. Ingen uppnådde detta värde utom den framlidne #58 Bengt Lörstad, professor i fysik, som nådde 23 poäng, förmodligen inspirerad av Einsteins grönförskjutning. Till slut några personliga ord: Född 1940 tillhörde jag en generation och en familj som var benhårt och orubbligt seriös i sitt klassiska musikval. Här hölls en orubblig mur mot allt vad populärmusik hette. Dock fanns en spricka i muren. Denna spricka var Bleckhornen vars hejdlösa humor beundrades djupt i tysthet av mig. Därmed vill jag avsluta mitt högtidstal genom att överlämna denna jubileumsgåva och utropa ett trefaldigt lundensiskt leve för de gångna och kommande 50 årens julkonserter. De leve…

—————————————————————

Efter hurraropen överlämnade #28 en nästan meterbred förpackad förstoring med ram av det foto av orkestern som togs i universitetets aula vid den första julkoncerten 1964 till de båda dirigenterna att packa upp och förevisa för orkestern och publiken. Nedan ses en kopia av fotot. Urjulkoncert -64

 

Efterlysning

Efter julfesten lördagen den 6/12 saknas ett par svarta herrhandskar i skinn från garderoben i hallen. Hör av dig till Kickan eller hit om du fått med dig dem av misstag!

#28 +4646738885

 

 

BLECKHORNENS VÄNNER 5-ÅRSJUBILERAR

5 årVid julfesten utdelades denna jubileumsmedalj ”Hands across the Sea” till samtliga närvarande.
De betalande medlemmar som anmält förhinder kommer att få medalj vid nästa PUB-träff.