Archive for januari, 2014

Gott Nytt Medlemsår!

Bästa musikvänner!

Nu har vi blåst ut 2013 och blåst in 2014 – ett nytt friskt verksamhetsår.

Det innebär att det är dags att betala in en ny årsavgift om 200 kronor till vårt bankgiro 5171-7627 för att möjliggöra vår traditionella utdelning av nya musikstipendier till lovande musikanter i Academimusiccorpset Bleckhornen. Som ni vet går ju våra medlemsavgifter oavkortat till detta uppskattade ändamål.

Vår- och julfester och verksamhetsomkostnader betalas alltid ur egen ficka av deltagare och funktionärer.

Det ni som medlemmar i Bleckhornens vänner själva får ut av medlemsavgiften förutom ett medlemskort i kreditkortsformat är bl.a. deltagandet i våra månatliga PUB-träffar första torsdagen i varje månad, inbjudan till vår- och julfest, reserverade platser på första parkett vid Bleckhornens årliga julkonsert samt rösträtt vid det årsmöte som behandlar det gångna verksamhetsåret; d.v.s. årsmötet 2015 för verksamhetsåret 2014.

Den största äran är naturligtvis att kunna se sig själv som kulturmecenat för musiklivet i Lund genom sitt bidrag till musikstipendierna.
Tyvärr måste vi konstatera att några medlemmar ännu inte betalat årsavgiften för 2013 och då inte heller bidragit till musikstipendiet som delades ut vid julkonserten 2013. Därmed har dessa inte heller rösträtt vid kommande årsmöte i april 2014.
Men förtvivla inte!!!
Ni har förtfarande möjlighet att se er själva i spegeln varje morgon genom att samtidigt betala årsavgiften för både 2013 och 2014. Ange vid inbetalningen vilket/vilka år inbetalningen avser.

/E.u.
#28 Hans Pedersen Dambo
tf. sekreterare