Archive for november, 2013

IN MEMORIAM

# 58 Bengt Lörstad har avlidit.

Nedanstående runa har insänts till Sydsvenskan från Bleckhornens vänner:

B1
Briljant fysiker och flöjtist

Som tidigare meddelats har Bengt Lörstad avlidit.
Hans närmaste är hustrun Ylva, barn och barnbarn.

 

 

 

 

 

 

 

Vi lärde känna Bengt när han kom med i Academimusiccorpset Bleckhornen 1961.

Han tillhörde en falang som kunde läsa noter. Hans notblad var svarta av noter.

Vi har en bild av Bengt då han leder orkestern uppför Sandgatan i samband med karnevalen 1962.
Hans piccolaflöjt hördes över alla de andras instrument.

Efter en tid försvann Bengt till Paris och Sorbonne, där han tog sin doktorsexamen i fysik.
Han deltog sedan också i experimenten på CERN.
Sedermera blev han professor i elementarpartikelfysik och universitetsrektor i Kristianstad.

Efter utlandsvistelsen hördes åter hans piccola och vi återupplivade Pyttipannaorkestern från Eslöv under Åke Svenstams ledning. Vi spelade bl.a. i karnevalens öltält under 2000-talet med en repertoar präglad av Scott Joplin.

Bengt exekverade marschmusik, klassisk musik i Akademiska kapellet och ragtime.

En musiker och fin kamrat har lämnat oss.

Eric Cordesius
Hans Pedersen Dambo
Jörgen Arfwedson

*****************
Vi vill här på vår hemsida komplettera med följande:

Förutom sina övriga akademiska meriter blev han också 2002 invald i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Han var ledamot av Bleckhornsacademien på stil nr 7 och satt i styrelsen för Bleckhornens vänner som sekreterare.

Här följer några bilder från karnevalen 1962 där vi ser Bengt i första raden till vänster.

b2 b3