Archive for juni, 2012

Sousa och Venuspassagen

I natt inträffar Venuspassagen.

Det är okänt om John Philip Sousa bevittnade någon av de två Venuspassager som inträffade under hans levnad eller inte.

Däremot vet man att han var intresserad av astronomi och 1883 skrev marschen Transit of Venus som uruppfördes den 19 april 1883 av US Marine Band med Sousa som dirigent. Tillfället var avtäckningen av en staty rest till minnet av John Henry, förste sekreterare för Smithsonian Institution som hade avlidit 1878. Henry hade som ordförande för Nationella Vetenskapsakademin varit ansvarig för den korrekta observationen av Venuspassagen 1874.

Det finnns inga uppgifter i vare sig Sousas eller Henrys memoarer som antyder att de två skulle vara personligt bekanta, men det är fullt möjligt eftersom båda levde i Washington samtidigt. Eftersom åtskilliga ledamöter av Nationella Vetesnskapsakademin var närvarande vid avtäckningen av Henrys staty är det sannolikt att marschen var avsedd som en hyllning till både Henry och Akademin (Paul E. Bierley)

Men Sousa nöjde sig inte med att endast skriva en marsch om Venuspassagen. Han skrev också sin tredje och sista roman 1919 med samma titel The Transit of Venus.

Man kan sannerligen fråga sig hur han hann med allt han gjorde.

 

 

Nytt om doktor Mombasa

Vår hedersmedlem VI Doktor Mombasa lider fortfarande av sviterna av en stroke för några år sedan och vistas på ett äldreboende i Mölnlycke. Han är rullstolsbunden och mår förhållandevis bra. Han fyller 70 den 20/4 2013.