Archive for mars, 2012

Årsberättelse 2011 för Bleckhornens vänner

Årsberättelse 2011 för Bleckhornens vänner

Det har varit ett dramatiskt år. Det började den 3/2 med ett återutlyst årsmöte som även detta var ofullständigt förberett och ajournerades till den 3/3.
Vid detta årsmöte komplicerades valet av ny styrelse av att det vid förslag till ny ordförande begärdes votering, vilket dock resulterade i omval.

Övriga befattningshavare i styrelsen blev Bengt Lörstad, Sven Huldt, Hans Dambo och Lars-Göran Strömblad.

Till revisorer utsågs Sten Forsler och Jörgen Arfwedsson.

Valberedning blev Sven Lindén och Olle Krantz.

Två stadgeändringar antogs: 1)Räkenskapsår blev kalenderår och 2)årsmöte senast i maj.

 
Hela årsmötesprotokollet finns på http://bleckhornsacademien.se/?p=266.

 

Under det gångna året har vi haft 8 möten på The Old Bull och ett protokollfört styrelsemöte.   Årsmötet bestämde att Förste Majfesten skulle ersättas av Vårfest på lämpligt datum och julfesten inte tvunget måste ske när Bleckhornen har julkonsert.  
Årets vårfest var den 29 april och Lars-Görans med flera goda mat avnjöts liksom Sven Lindéns i Helsingör inhandlade drycker.  
Pyttipannaorkestern med Åke Svenstam underhöll.

 
Den 3 dec var det åter julfest på Villa Sunna, en fin lokal som vi har tillgång till tack vare Sten och Mona Forsler. Herrskapet Strömblad stod åter för mathållningen.

 
På Bleckhornens julkonsert samma kväll utdelades ett stipendium på 5000 kronor till Lisa Hellman, ordf. och flöjtist. Detta möjliggjordes tack vare Sven Huldts framgångsrika indrivning av medlemsavgiften på 200 kronor.
Medlemsbefrämjande åtgärder har varit att sända alla budskap till ett 70-tal mailadresser med hänvisning till den av Hans Dambo så förtjänstfullt skötta hemsidan http://bleckhornsacademien.se.

 

Lund april 2012

 

#36 Eric Cordesius

 

Nästa PUB-träff torsdagen den 5 april

Skärtorsdagar är underordnade PUB-torsdagar.
Därför avhålls nästa PUB-träff torsdagen den 5 april kl 15:30 på The Old Bull som om inget hade hänt, vilket det heller inte har.

Väl mött och missa inte VÅRFESTEN!!!

 

Årsmöte och Vårfest

Kallelse till

 

 

Vårfest

&

Årsmöte

 

Det är nu äntligen dags för årsmöte i Bleckhornens vänner och vi kallar till denna tilldragelse lördagen den 28 april. Vi planerar för vackert vårväder och vi samlas vid Villa Sunna där Bleckhornen bjuder på konsert för oss. Den är donerad till oss av Ingrid Strömblad som vi alla tackar för detta. Vår egen Ganymedes Lars-Göran ordnar allt det lukulliska men vi behöver ju veta hur många som kan komma så glöm inte att anmäla Eder och hur har Ni det med årsavgiften, är den betald?

 

Vi samlas tidig eftermiddag kl 14, årsmöte 14.30, Bleckhornskonsert kl 15 och sedan äter och dricker vi.

 

Festen blir ju en uppvärmning för alla andra aktiviteter siste april/1:e maj. Kom gärna i tid.

 

Anmälan med namn av alla du tar med dig omgående eller i varje fall före påsk till Lars-Göran   lars-goran@s-mail.se        eller med vanlig post till

 

Lars-Göran Strömblad, Hagtornsgränd 10, 22456 Lund

 

Plats: Villa Sunna

Tid  28 april kl 14

 

Kostnad för mat och vin samt ”hygge”, räkna med 250 kr per person och ta med pengarna

 

Årsmötet har standardagenda helt enligt stadgarna och utan extra punkter, vad vi vet.

 

Vi ses, välkomna

 

Styrelsen

 

GRATTISFJÅNG

Trumpetaren #16 Bertil Englert fyller 80 år den 8 mars 2012 (internationella kvinnodagen).

Bleckhornsacademien gratulerar världens näst äldsta Bleckhorn med
K
øbenhavns Jernbanegalopp

 

 

John Philip Sousa in memoriam

Natten till söndagen den 6 mars 1932 – i dag för 80 år sedan – dog världens marschkung John Philip Sousa i en hjärtattack på sitt hotellrum i Reading, Pennsylvania där han hade repeterat med The Ringgold Band inför en konsert på söndagen.

Konserten skulle avslutas med The Stars and Stripes Forever vilket passande nog också blev den sista marsch han lyfte sin taktpinne till under repetitionen. Kroppen fördes till Washington DC och lades på Lit de Parade med en hedersvakt från marinkåren i The Marine Band Auditorium som sedan den dagen heter The John Philip Sousa Hall.

Begravningen hölls torsdagen den 10 mars och hans kista drogs av 8 vita hästar i en procession där gatorna kantades av tusentals människor till Kongresskyrkogården där gravsättningen skedde.

Hans grav kan besökas virtuellt via Internet där man också kan lämna en virtuell blomma och en hälsning.

John Philip Sousa föddes den 6 november 1854 i Washington DC. Hans far var av portugisisk härkomst och trombonist i The US Marine Band medan modern var född i Bayern. Som trettonåring blev John Philip inskriven i Marinkåren som musikerlärling efter att ha försökt rymma med en cirkusorkester. Efter ett antal år som violinist och dirigent för olika turnerande teatersällskap blev han 1880 som 25-åring kallad till dirigent för US Marine Band som han utvecklade till en av landets främsta och populäraste orkestrar. Efter 22 framgångsrika år som kompositör och orkesterledare sade han upp sig och startade 1892 sin egen orkester Sousa’s Band som blev omåttligt populär i hela världen. Sousa utvecklade blåsorkestern från en marschorkester till en koncertorkester vars repertoar kunde konkurrera med symfoniorkesterns. Han hade operasångare och operasångerskor med sig och införlivade harpa i orkestern.

Något som beskriver vilken ”världskändis” Sousa blev är att han i en tid när den elektriska mikrofonen inte ens var uppfunnen, transporter över hav skedde med fartyg och kommunikation mellan kontinenter skedde med telegraf eller post ändå blev så berömd att han kunde göra fyra Europaturnéer 1900, 1901, 1903 och 1905 och en världsturné 1910-1911. Under dessa turnéer kunde han försörja en 70-mannaorkester med lön, mat, hotellrum och transporter under 30 veckor i sträck för Europaturné nr 3 och för världsturnén 352 dygn enbart på sina konsertintäkter.
Han blev kallad att spela ”by command” vid två tillfällen för den engelska kungafamiljen på Sandringham Castle och Windsor Castle. Orkestern höll konserter i USA, Canada, England, Irland, Wales, Skottland, Frankrike, Holland, Belgien, Danmark, Tyskland, Böhmen, Polen, Österrike, Ryssland, Kanarieöarna, Sydafrika, Tasmanien, Australien, Nya Zeeland, Fidjiöarna, Hawaii m.fl.

I Wien krävde musiker att få undersöka Arthur Pryors trombon eftersom ”det var omöjligt att spela som han gjorde på en trombon”.

Sousa blev ju mest känd för sina 137 marscher men han skrev oerhört mycket annan musik också, som 15 operetter, 11 sviter, 70 sånger, 11 valser, 14 humoresker, 13 olika dansformer, 28 fantasier, 5 Ouvertyrer och en lång rad andra musikstycken.
Utöver detta skrev han romaner, noveller och mängder av tidningsartiklar.

Tillsammans med Victor Herbert engagerade han sig starkt i en än i våra dagar mycket aktuell fråga, nämligen kompositörens rätt till sin egen musik.
Tillverkarna av vaxrullar till fonografer och rullar till självspelande pianon kopierade nämligen hejdlöst all populär musik utan någon som helst ekonomisk ersättning till kompositörerna.

Herbert och Sousa menade att det inte var rätt att dessa tillverkare av ”mekanisk musik” skulle få profitera på kompositörernas arbete. Efter en lång kamp lyckades man driva igenom en ny copyrightlagstiftning och Sousa skrev kontrakt med Edisons fonografbolag och Columbia.

När Sousa fyllde 75 år 1929 anordnade NBC i New York en hyllningskonsert där orkestrar från hela världen deltog via radio och han själv höll ett tacktal.

Bland John Philip Sousa’s främsta meriter bör nämnas att han förutom hederstiteln Marschkungen  också postumt invaldes som
Hedersmedlem nr 1 i Academimusiccorpset Bleckhornen, Lund, Sverige.

__________________________________

Referenser

  1. John Philip Sousa: Marching Along, Integrity Press 1994
  2. Paul E. Bierley: John Philip Sousa American Phenomenon, Warner Bros. Publications 2001
  3. Paul E. Bierley: The Works of John Philip Sousa, Integrity Press 1984
  4. Paul E. Bierley: John Philip Sousa A Descriptive Catalog of his Works, University of Illinois Press 1973
  5. Paul Edmund Bierley: The Incredible Band of John Philip Sousa, University of Illinois Press 2006
  6. John Philip Sousa IV: John Philip Sousa’s America, GIA Publications Inc. Chicago 2012

Malmö 6 mars 2012
Hans Pedersen Dambo, ordf. Svenska Sousasällskapet

__________________________________

Svenska Sousasällskapet instiftades på John Philip Sousas 150-årsdag den 6 november 2004 och har till syfte att sprida kunskap om John Philip Sousa och hans musik.