Archive for februari, 2012

In Memoriam

Som tidigare meddelats har # 84 Arne Eriksson avlidit.
Arne kom med i Bleckhornen på 60-talet, spelade oboe och hann med 33 spelningar.
Arne arbetade först en kort tid på bank men började sedan läsa juridik.
Han betecknades som ”blyg”, vilket kan ha förebådat hans kommande sjukdom.
Arne hann inte läsa färdigt förrän han insjuknade i en kronisk åkomma.
Han bodde hemma hos föräldrarna många år tills de inte orkade mer.
Arne hamnade på en institution. Där hade han ett lugnt och bra liv tack vare god omvårdnad och effektiv medicin.
Arne var intresserad av att diskutera dagsaktuella händelser och hade behållning av att höra berättas om vad gamla corps har för sig nuförtiden.
Han avled i januari 2012 och är begravd i sin hemstad Lund.

Bleckhornens vänner genom #36 Eric Cordesius.

 

PUBträff

Vi träffas på The Old Bull torsdagen den 1 mars 2012 för samvaro och styrelsemöte.

Styrelsen skall planera vårmötet (f.d 1.maj). Väl mött. #36 Eric Cordesius