Archive for februari, 2011

Messingssextetten Kung Oscar

Den tidigaste avknoppningen från Academimusiccorpset var Messingssextetten Kung Oscar som startade 1959 efter att Corpsett fått ärva en uppsättning notböcker från änkefru Hörndal efter en medlem i en avsomnad mässingssextett. Notböckerna innehöll godbitar som t. ex. ”Lefve Sverige”, marsch af Olsson, ”Donauwellen” och en mängd klassiska brunnsmusikstycken.
Kung Oscars ursprungsbesättning bestod av Stefan Johannesson – esskornett, Göran Åhgren – B-kornett, Hans Pedersen Dambo – 1:a tenor, Åke Svenstam – 2:a tenor, Staffan Sandström – althorn och Ulf Norrsell – helikon.
Klicka på bilden för full storlek!

 

En Tolva Skåne

Någon gång i slutet av 50-talet eller början av 60-talet hade Bleckhornen en friluftsspelning i musikpaviljongen vid uteserveringen hos Åke Hans eller Industrirestauranten som den också hette.
På den tiden brukade gaget utbetalas in natura; d.v.s. pytt i panna, öl och snaps. När servitrisen kom för att ta upp våra snapsbeställningar och vår dåvarande ordförande, Ulf Norrsell, som sig bör var den förste att beställa, yttrade han med myndig röst de sedermera bevingade orden ”En tolva Skåne!”
En tolva Skåne”, upprepade servitrisen oberört och antecknade i sitt block, vilket naturligtvis ledde till att samtliga musikanter, som aldrig hört talas om att det ens fanns tolvor, följde ordförandens exempel och också beställde tolvor. Servitrisen kom tillbaka med vår förtäring och snapstolvor till oss alla. Tala om att det blev ett muntert klingande i glasen som final på denna spelning.

När – betydligt senare – den uppslitande saxofonstriden ledde till några medlemmars avhopp från corpset, bildade dessa en egen orkester som de döpte till just ”En Tolva Skåne”! Denna orkester utvecklades senare från en tynande start till den internationellt kända jazzorkestern ”Tolvan Big Band”.

Detta är bara en av de talrika avknoppningar som har Academimusiccorpset Bleckhornen som sin urmoder.

 

Påbörjat årsmöte 4 december 2010

BLECKHORNENS VÄNNER                                                           

LUND

Protokoll vid årsmöte med Bleckhornens vänner, 4 december 2010

1                     Ordföranden, Eric Cordesius, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2                     Förklarades mötet behörigen utlyst.

3                     Utsågs Eric Cordesius att leda mötet.

4                     Utsågs Bengt Lörstad att föra protokollet.

5                     Eftersom bokföringsåret ändrats till kalenderår förelåg inget underlag till att genomföra årsmötet denna dag utan man beslöt fortsätta mötet den 3 februari 2011 kl 15.30 på Old Bull i Lund. Då kommer även stadgarna behöva ändras så att förändringen av bokföringsåret blir fastlagd i våra dokument.

6                     Deltagarna fortsatte sedan till Bleckhornens Julkonsert.