Archive for december, 2010

FJÅNG! V. 2.0

”FJÅNG!” är det näst vanligaste ordet i Bleckhornens vokabulär. Det används i alla sammanhang utan undantag och förekommer som enskilt ord och i sammansättningar där det vanligast bildar ett postfix till ett annat ord som t.ex. ”Lussefjång” i dag den 13 december.

Första gången  ”FJÅNG” visades offentligt var på den första julkonsertaffischen 1964.

Det beskrivs så här i jubileumsskriften till Corpsets tredje LP-skiva:

”CORPSET UPPLÖSES!
Det hade gått bra. Corpset hade etablerat sig i Lunds och kringliggande
lands medvetande. Spelningar på alla möjliga sorters tillställningar gjorde
orkestern än populärare. Via Patriciaaffären blev orkestern världsberömd i
hela Riket. Karnevalerna 1958 och 1962 innehöll succéframträdanden.
Men den musikaliska kvaliteten från den första trevande hösten hade inte höjts
nämnvärt. Man brunkade på, spelade starkt och ökade nyansen efter hand. Fin
fart i orkestret, men knappast plats för några nyanser och stämningar.
Ny dirigent var nr 61 Mats Falk. Han välvde stora planer för Corpset tillsammans
med sekreteraren nr 28 Hans Pedersen-Dambo och multiinstrumentalisten
Bo ”Benny” Fagerström nr 55 (mannen som spelat Haydns trumpetkoncert
på tuba och exekverat solonummer på trädgårdsslang).
Hur gå till väga? Jo, hänvisande till en § i stadgarna om ”olydnad mot styreIsen”
upplöste styrelsen helt sonika hela Corpset (utom styrelsen). Sedan fick
den som ville vara med provspela sig tillbaka in i Corpset och lova att vara
flitig.

EN JULCONCERT!

Efter en termins hårda repetitioner under Mats Falks och dåvarande musikfanjunkare
Iwan Mobergs färla, var det dags att slå Lunds musikliv med häpnad.
Julconcerten FJÅNG 1964. Skönspel, spex, överraskningar och fjång! Folk var
tagna på sängen. – Det var en skräll, minns Hans Pedersen-Dambo, folk blev chockerade.
Kunde dessa vilda studentmusiker också spela vackert? Och nyanserat?
Jodå det kunde de. Med en sorts respektlös respekt angrep och blandade
Corpset alla kända musikformer och instrumentkombinationer.
Så begynte det 1964 och på den vägen är det än.”

Det kan också nämnas att vi hade sökt lämpliga beskrivande ord för vårt sätt att spela, alltifrån vanliga alldagliga ord som ”takt och ton”, ”schwung”, ”kraft”, ”must”, ”spänst” 
via ”Hoffnung” till rent löjliga ord som ”malle”. Jag är inte helt säker men vill minnas att det var Mats Falk som yttrade de förlösande orden ”Vi spelar med fjång!”.
Förutom på julkoncertaffischen 1964 trycktes även ordet FJÅNG på vår andra EP-skiva med utdrag från julkoncerten. Sedan dess är FJÅNG corpsets ständiga ledstjärna
och har även införlivats i Bleckhornens logotype. Ordet FJÅNG är också utmärkt att använda som hälsnings- och avskedsfras.