Archive for the ‘Bleckhornens vänner’ Category

PUB-träff och årsmöte 5 maj

BV-logoHärmed kallas alla medlemmar till 2016 års årsmöte i Bleckhornens vänner torsdagen den 5 maj 2016 kl. 15:30 på puben John Bull på Bantorget i Lund.

Alla är välkomna men för att ha rösträtt måste man före årsmötets början ha betalat 2015 års medlemsavgift om 200 kronor. Om ni inte har betalat medlemsavgiften för vare sig 2015 eller 2016, kan ni spara mycket energi på att betala båda årsavgifterna samtidigt i stället för att behöva gör två separata inbetalningar av samma belopp eftersom vi inte har höjt medlemsavgiften. Bankgironumret är 5171-7627 och betalningen går då till ”Blekhornens vänner”.

FJÅNG!

/§28

 

Nästa PUB-träff torsdagen den 3 mars

Öl
Välkomna till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen i varje månad
kl. 16:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund!

 

Nästa PUB-träff torsdagen den 5 november 2015

Öl


Varmt välkomna, unga som gamla, till Bleckhornens vänners månatliga PUB-träffar första torsdagen i varje månad kl. 15:30 på puben John Bull på Bantorget i Lund, snett emot Grand Hotell!

 

 

Vi kommer bl.a. att informera om senaste nytt vad gäller bokutgivningen till 60-årsjubiléet.

Väl mött!
§28 HPD

 

Ståtlig Marschkonsert i Malmö

Marschbladet meddelar i dag att Militärmusiksamfundets musikkår kommer att ge en konsert under temat Skånsk militärmusik på Lilla torg i Malmö lördagen den 30 maj kl. 18:00 under ledning av Jörgen Flink (ej att förväxla med vår egen Jojje Flink).

Under konserten spelas bl.a.
Södra Skånska Regementets (P7) marsch,
Wendes Artilleriregementes (A3) marsch,
Flygkrigsskolans (F5) marsch,
Kronprinsens (K7) galoppmarsch.

Väl mött!
/#28

 

God fortsättning på det nya året…

…skapar du framför allt genom att redan nu betala in medlemsavgiften om minst 200 konor till Bleckhornens vänners bankirokonto 5171-7627. 

Därigenom bidrar du till föreningens möjligheter att fullfölja vår tradition att vid årets julkonsert dela ut ett eller flera stipendier till förtjänta aktiva musikanter i Academimusiccorpset Bleckhornen.

Detta ger dig också rätten att på ditt visitkort titulera dig Kulturmecenat i Lund samt att vid årets julkoncert få en garanterad plats på första parkett.

 

BLECKHORNENS VÄNNER 5-ÅRSJUBILERAR

5 årVid julfesten utdelades denna jubileumsmedalj ”Hands across the Sea” till samtliga närvarande.
De betalande medlemmar som anmält förhinder kommer att få medalj vid nästa PUB-träff.

 

Julfest och julkoncert

 

Bäste musikvän!

Nu är det dags för julfest och Bleckhornens julkonsert.

1. Julfesten inträffar lördagen den 6 december
kl 15.00 hos Kickan Svenstam, Mätaregränden 3.

Kickan och herrskapet Strömblad står för värdskapet

 Tag med 200 kronor per person .

Anmälan senast 1/12  till Eric på 046-14 53 34

**********************************************************

2. Julkonserten äger rum lördagen den 13/12 kl. 18.00. Biljetter säljs i AF:s foaje.

 Tala om att du tillhör Bleckhornens vänner så får du sitta på första parkett.

Anmälan senast 8/12 till Eric på 046-14 53 34

Välkomna!

 Eric och Hans

 

Bleckhornens vänners årsmöte 2014

Logo                            2014-05-22

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Bleckhornens vänners årsmöte 2014-05-22

Närvarande: Jörgen Arfwedsson, Eric Cordesius, Sven Huldt, Sven Lindén, Olle Krantz, Hans Pedersen Dambo.

Ordförande Eric Cordesius hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 • 1 Valdes Eric Cordesius och Hans Pedersen Dambo till ordförande resp. sekreterare för mötet.

 • 2 Valdes Olle Krantz och Sven Lindén till justeringsmän och tillika rösträknare.

 • 3 Beslöts årsmötet vara behörigen utlyst.

 • 4 Föredrogs verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och webbstatistik för hemsidan.

 • 5 Föredrogs revisorernas granskning av verksamheten.

 • 6 Beviljades den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

 • 7 Fastställdes medlemsavgiften oförändrad till 200 kronor för verksamhetsåret 2015.

 • 8 Avgående styrelsens förslag till verksamhet och motioner från medlemmarna
  1. Godkändes avgående styrelses förslag till verksamhet.
  2. Diskuterades ett förslag från Åke Svenstam om att ge ut en bok om Academimusiccorpset Bleckhornen. Årsmötet ställde sig positivt till förslaget och hänsköt till styrelsen att omgående vidare bearbeta förslaget och starta med en materialinsamling.

 • 9 Omvaldes Eric Cordesius och Sven Huldt till ordförande resp. ordinarie styrelseledamot samt nyvaldes Hans Pedersen Dambo till ordinarie styrelseledamot.

 • 10 Omvaldes Lars-Göran Strömblad samt nyvaldes Jörgen Arfwedsson till styrelsesuppleanter.

 • 11 Omvaldes Sten Forsler till revisor och Leif Svensson till revisorssuppleant under förutsättning av att denne accepterar valet.

 • 12 Omvaldes Sven Lindén och Olle Krantz till ledamöter i valberedningen.

 • 13 Eventuellt övrigt Diskuterades olika åtgärder för att göra medlemskapet i föreningen mer attraktivt för medlemmarna som t.ex. besök på och utmärkande av klassiska platser i Bleckhornens historia, inbjudan av utomstående intressanta talare etc.

 • 14 Tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Hans Pedersen Dambo, mötessekreterare

Justeras:

Olle Krantz                    Sven Lindén

 

 

Årets åttonde PUB-träff torsdagen den 7:e augusti 2014 kl. 15:30

Välkommen till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen varje månad kl. 15:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund (snett emot Grand)!

Där träffar du gamla och unga Bleckhorn, medlemmar i Bleckhornens vänner, Bleckhornsacademiledamöter, styrelseledamöter i Bleckhornen, dirigenter och diverse löskefolk. Klicka på bilden för att se hela!  

   

 

1 maj i Lund (Kamera Nokia Lumia 1020: Klicka flera gånger för ofantliga bilder)