Archive for the ‘Stipendier’ Category

Bleckhornsacademiens stipendium 2014

Vid årets julkonsert delade Bleckhornens vänners ordförande #36 Eric Cordesius ut Bleckhornsacademiens stipendium om 5 000 kronor till ett förtjänt aktivt Bleckhorn.
Stipendium 2014

Stipendier har med få avbrott delats ut vid julkonserterna sedan år 2000  till ett sammanlagt belopp av 50 000 kronor.
Stipendiebeloppen har ingen koppling till stipendiaternas kvalifikationer utan är helt beroende av influtna medlemsavgifter.

Stipendiater genom åren

2014              5 000:-     # 430 VICTOR GYLLING

Motivering:
Victor har under sina år i Corpset visat sig aktiv och engagerad bland annat genom att ta på sig poster så som kassör, sexmästare & stämledare. Han håller koll på nya och gamla vad som ska göras och vad som har gjorts. Ofta när man kommer på saker som bör göras så har Victor redan gjort det med bravur!

2013              5 000:-     # 428 ERIK BJÖRLING

Motivering:
För att han alltid ställer upp och arbetar i det tysta.
“Vad stort sker, det sker tyst”

2012              5 000:-     # 422 JOHN KARLSSON

Motivering:
För att i alla verksamhetsdelar visat stort engagemang och ansvarstagande och som med skärskådande blick bakåt för riktning framåt, musikaliskt tagit Corpset in i 2010-talet.

2011              5 000:-     # 416 LISA HELLMAN

Motivering:
För sina storartade insatser för AMC Bleckhornens bästa under krävande tider och ett engagemang sällan skådat belönas Ordförande em. Lisa Hellman till Bleckhornens vänners stipendium 2011. Året 2010-2011 har AMC Bleckhornen upplevt ett av sina mest lyckade år. Detta är till en mycket stor del Lisas förtjänst.

2010              4 000:-     # 385 Laura Malek

2008             3 000:-     # 345 Lisa Palm

Motivering:
Lisa Palm belönas för sin beredvillighet att ställa upp för Bleckhornen i olika positioner och visad organisationsförmåga, engagemang, spelglädje och social kompetens.

2008             3 000:-     # 364 Anna Lindholm

Motivering:
Anna har som musiker, arrangör och dirigent aktivt bidragit med sin musikaliska begåvning till att hålla Bleckhornens musikaliska standard på en hög nivå.

2007              5 000:-     # 312 Henrik Olin

Motivering:
Henrik Olin belönas för lång och trogen tjänst, ofelbar spelglädje i stora som små sammanhang, ekvilibristik i de mest krävande tonkaskader och en ohejdbar förmåga att förgylla även allvarliga opus enligt Bleckhornens motto: stå stark – blås hårt.

2006              5 000:-     # 362 Louise Högborg

Motivering:
Louise Högborg har med sin stora entusiasm, musikaliska talang och sitt glada humör bidragit att inspirera och leda Academimusiccorpset Bleckhornen mot nya musikaliska framgångar i enlighet med Bleckhornens traditioner att blanda ett lättsamt skämtlynne med en god musikalitet.

 2006              5 000:-     # 325 Love Johansson

Motivering:
Love Johansson har som arrangör och trombonist tillfört Academimusiccorpset Bleckhornen viktiga bidrag till dess musikaliska framgångar. Han har aldrig tvekat att med sin goda organisationsförmåga lösa många praktiska problem i syfte att föra ut Bleckhornens musikaliska budskap till en alltmer växande publik.

2004              1 500:-     # 316 Daniel Kronman

Motivering:
Daniel Kronman har tilldelats Bleckhornsacademiens stipendium för sina insatser som musikant, dirigent och arrangör. Han har bidragit till att utveckla och förmedla Bleckhornens unikt musikaliska traditioner till nya medlemmar och en trogen publik, allt enligt Bleckhornens motto: stå stark – blås hårt.

2004              1 500:-     # 262 Ralf-Ola Ljungberg

Motivering:
Ralf-Ola Ljungberg har tilldelats årets jubelstipendium till John Philip Sousas minne med anledning att det i år är 150 år sedan J P S´s födelse. Ralf-Ola är en trotjänare i såväl musiken som i styrelsearbetet och har skapat och uppdaterat Bleckhornens hemsida med tillhörande Blindtarm, allt enligt Bleckhornens motto: stå stark – blås hårt.

2003                750:-      # 318 Petra Mellbrand

Motivering:
Petra Mellbrand har med entusiasm, talang och ett oförtröttligt arbete bidragit att utveckla Academimusiccorpsets balett som sätter glans på Academimusiccorpset Bleckhornens framträdanden.

 2003                750:-     # 327 Elin  Mellbrand

Motivering:
Elin Mellbrand har med entusiasm, talang och ett oförtröttligt arbete bidragit att utveckla Academimusiccorpsets balett som sätter glans på Academimusiccorpset Bleckhornens framträdanden.

2002              1 500:-     # 310 Robin Larsson

Motivering:
Robin Larsson har genom sin musikalitet, skicklighet som arrangör och goda ledaregenskaper bidragit till att höja Academimusiccorpsets musikaliska nivå och verkat i enlighet med Academimusiccorpsets motto: Stå stark – Blås hårt!

2001              1 500:-     # 266 Elisabeth Åstrand

Motivering:
Elisabeth Åstrand har som dirigent och arrangör lämnat förtjänstfulla bidrag till att utveckla Academimusiccorpset Bleckhornen till den höga musikaliska nivå som manifesteras vid de årliga konserterna i Lundagård den 1 maj och vid Julkonserterna enligt Academimusiccorpsets motto: Stå stark – blås hårt.

2000              1 500:-     # 160 Sixten Rehbinder

Motivering:
Sixten Rehbinder har under många år på ett oförtrutet och självuppoffrande sätt verkat i enlighet med Academimusiccorpsets motto: Stå stark – blås hårt.