Archive for the ‘FJÅNG!’ Category

Nästa PUB-träff torsdagen den 3 mars

Öl
Välkomna till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen i varje månad
kl. 16:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund!

 

Nästa PUB-träff torsdagen den 4 februari

ÖlVälkomna till Bleckhornens vänners PUB-träffar första torsdagen i varje månad
kl. 15:30 på puben John Bull vid Bantorget i Lund!

§28

 

GRATTISFJÅNG

Trumpetaren #16 Bertil Englert fyller 80 år den 8 mars 2012 (internationella kvinnodagen).

Bleckhornsacademien gratulerar världens näst äldsta Bleckhorn med
K
øbenhavns Jernbanegalopp

 

 

FJÅNG V. 1.0

Bleckhornsacademien om ordet fjång

—–
Till en början trodde Bleckhornsacademien nästan att man hade fått in ett finländskt spökord.
I artikeln FJÅNG tryckt år 1924 i Svenska Akademiens ordbok påstås nämligen uttrycket med fjång vara ett vardagligt finlandssvenskt uttryck med betydelsen: ’med fart’ eller ’med kläm’ som vi brukar säga, ett uttryck som alltså inte skulle existera i rikssvenskan.

Skulle vi då alltså i alla dessa år ha svängt oss med ett uttryck som enbart – i vissa kretsar eller sammanhang – förknippas med ett styvt, manligt fysiologiskt tillstånd i de nedre regionerna, frågade man sig ängsligt. Dessbättre kunde dock en blick i det nyaste materialet i samlingarna till Svenska Akademiens ordbok lugna allmänheten. Ordet fjång förekommer där även i de finaste rikssvenska salonger. Några exempel:

”Vad som verkar starkt är rytmen och fjongen. Vad som blir nödvändigt är större rörlighet. En scen får inte låsas åt ett visst håll. ” (Ingmar Bergman vid en sceninstruktion, Sv. Litteraturtidskrift 1969:1, s11)

”Moderaterna har tappat fjången med sitt tal om systemskifte.” (Olof Palme på presskonferens i Göteborg, SDS 26/8 1985, s. 17)

Men eftersom ordet fjång har sitt utan jämförelse viktigaste användningsområde just i Bleckhornens valspråk, så kommer Bleckhornsacademien nu att se till att Svenska Akademiens ordbokssamlingar berikas med en av Bleckhornens konsertaffischer, en affisch i vilken uttrycket med fjång intar en fram-trädande plats.

När Ordbokens artikel FJÅNG så småningom skall uppdateras, kommer Bleckhornens affisch att kunna bli artikelns höjdpunkt. På detta sätt gör Bleckhornsacademien nu Svenska Akademien en stor, nej, en ovärderlig tjänst. Leve Bleckhornen ”med fjång! ”

Ur tal vid Bleckhornens jubileumsbankett i december 2001 av
nr 23 Bo Ruthström, f d ordboksredaktör.

———————
Vid googling på ordet FJÅNG! ges ca 3 800 träffar varav den allra översta är:

 • Resultat för: ”FJÅNG!”
  1. http://bleckhornsacademien.sebleckhornsacademien.se/
 •  

  CORPSET

  1. CORPS [ko’rps] subst., n., best. -et, pl. corps, best. -en
  2. CORPS [kå’r] subst., m., best. -en, pl. -er, best. -na

  Corpset  är det allra vanligast förekommande ordet inom Academimusiccorpset Bleckhornen. Ordet är ett genuint svenskt ord uppfunnet av Corpsets framsynta grundare och får inte förväxlas med det maskulina 2. Corps, som är ett importerat ord av lat. corpus, kropp. Jfr fr. Corps de Musique, eng. United States Marine Corps, ty. Musikkorps der Schutzpolizei Berlin, no. Dragefjellets Musikkorps, da. Prinsens Livregiments Musikkorps.
  Värt att notera är dock att såväl danerna som norrmännen behållit det maskulina genuset för substantivet ”corps” så ett det i bestämd form heter ”corpsen”.

  Grundarnas framsynthet – för att inte säga synskhet – gjorde att man, trots att kvinnor vid grundandet inte ägde inträde i corpset, ändå förutsåg en framtida spirande feminism och neutraliserade eventuella anklagelser för manschauvinism genom att avskaffa det maskulina ordet 2. Corps och uppfinna det neutrala 1. Corps. Hade inte denna framsynthet funnits, hade förmodligen orkestern hetat Academimusiccorpsen Bleckhornen med uttalet [akademimusikkåren], vilket vore en styggelse i sig, samt bestått av endast män. Grundarnas framsynthet fick de då oanade magnifika konsekvenserna att corpset sedan åratal tillbaka haft inte bara kvinnliga musiker, styrelseledamöter, ordförande och dirigenter utan även manliga balettmedlemmar. Corpset kan i sanning påstås vara könsneutralt, vilket naturligtvis varit av godo för båda könen.

  En lingvistiskt intressant egenskap med ordet 1. Corps är att det har dubbla innebörder vilka avgörs av det sammanhang de ingår i.

  Corpset avser i normalfallet hela orkestern medan ett corps i normalfallet avser en orkestermedlem. Denna dubbelhet kan vid första anblicken verka otydlig men vid närmare eftertanke är innebörden så gott som alltid självklar. Ex. Corpset Calle Carlsson är medlem i Corpset.

  Denna dubbelhet är en amerikanism av samma slag som att en medlem i The United States Marine Corps också är a marine.

  En annan amerikanism som dock är en styggelse är den nu även i Sverige så vanligt förekommande särskrivningen av sammansatta såväl adjektiv som substantiv:”en lång hårig sjuk sköterska” i stället för det korrekta ”en långhårig sjuksköterska”. Bara i detta enda uttryck har särskrivningen dubblerat antalet mellanslag. Fortsätter detta kommer snart livet att fyllas med tomhet. Vi musiker måste ta vårt ansvar och bevaka utvecklingen så att inte musiken också börjar fyllas med pauser på samma sätt som det skrivna ordet.

   

  FJÅNG! V. 2.0

  ”FJÅNG!” är det näst vanligaste ordet i Bleckhornens vokabulär. Det används i alla sammanhang utan undantag och förekommer som enskilt ord och i sammansättningar där det vanligast bildar ett postfix till ett annat ord som t.ex. ”Lussefjång” i dag den 13 december.

  Första gången  ”FJÅNG” visades offentligt var på den första julkonsertaffischen 1964.

  Det beskrivs så här i jubileumsskriften till Corpsets tredje LP-skiva:

  ”CORPSET UPPLÖSES!
  Det hade gått bra. Corpset hade etablerat sig i Lunds och kringliggande
  lands medvetande. Spelningar på alla möjliga sorters tillställningar gjorde
  orkestern än populärare. Via Patriciaaffären blev orkestern världsberömd i
  hela Riket. Karnevalerna 1958 och 1962 innehöll succéframträdanden.
  Men den musikaliska kvaliteten från den första trevande hösten hade inte höjts
  nämnvärt. Man brunkade på, spelade starkt och ökade nyansen efter hand. Fin
  fart i orkestret, men knappast plats för några nyanser och stämningar.
  Ny dirigent var nr 61 Mats Falk. Han välvde stora planer för Corpset tillsammans
  med sekreteraren nr 28 Hans Pedersen-Dambo och multiinstrumentalisten
  Bo ”Benny” Fagerström nr 55 (mannen som spelat Haydns trumpetkoncert
  på tuba och exekverat solonummer på trädgårdsslang).
  Hur gå till väga? Jo, hänvisande till en § i stadgarna om ”olydnad mot styreIsen”
  upplöste styrelsen helt sonika hela Corpset (utom styrelsen). Sedan fick
  den som ville vara med provspela sig tillbaka in i Corpset och lova att vara
  flitig.

  EN JULCONCERT!

  Efter en termins hårda repetitioner under Mats Falks och dåvarande musikfanjunkare
  Iwan Mobergs färla, var det dags att slå Lunds musikliv med häpnad.
  Julconcerten FJÅNG 1964. Skönspel, spex, överraskningar och fjång! Folk var
  tagna på sängen. – Det var en skräll, minns Hans Pedersen-Dambo, folk blev chockerade.
  Kunde dessa vilda studentmusiker också spela vackert? Och nyanserat?
  Jodå det kunde de. Med en sorts respektlös respekt angrep och blandade
  Corpset alla kända musikformer och instrumentkombinationer.
  Så begynte det 1964 och på den vägen är det än.”

  Det kan också nämnas att vi hade sökt lämpliga beskrivande ord för vårt sätt att spela, alltifrån vanliga alldagliga ord som ”takt och ton”, ”schwung”, ”kraft”, ”must”, ”spänst” 
  via ”Hoffnung” till rent löjliga ord som ”malle”. Jag är inte helt säker men vill minnas att det var Mats Falk som yttrade de förlösande orden ”Vi spelar med fjång!”.
  Förutom på julkoncertaffischen 1964 trycktes även ordet FJÅNG på vår andra EP-skiva med utdrag från julkoncerten. Sedan dess är FJÅNG corpsets ständiga ledstjärna
  och har även införlivats i Bleckhornens logotype. Ordet FJÅNG är också utmärkt att använda som hälsnings- och avskedsfras.