Nästa PUB-träff torsdagen den 4 januari 2018

Välkomna till Bleckhornens vänners
PUB-träffar första torsdagen i varje månad

kl. 15:30 på puben John Bull vid Bantorget
i Lund!

 

 

Leave a Reply